torsdag 13 januari 2011

Berghemsförskola

Berghemsförskola i Järfälla har 6 stycken barngrupper. Förskolan är belägen på Östanvägen 4 i Järfälla och tel är: 08-58028205. E-post: berghems.forskola@jarfalla.se
Förskolan skriver på sin hemsida följande:

Berghems förskola och skola är en skola där vi bejakar och tar tillvara alla människors olikheter. Alla har möjlighet att, med glädje och lust, utvecklas utifrån sin egen förmåga i en bra och trygg arbetsmiljö. Barnen ska möta framtiden med tillförsikt. Vi skapar förutsättningar för barnen att förvärva kunskaper och färdigheter genom kritiskt tänkande och eget ansvar.


Skolans hemsida är http://berghem.jfog.net/forskola/bergforsk.html